Dispečink

Takstav Takstav

Projekt: Takstav ERP
Agentúra: Bold Interactive
Obdobie: 2021 - 2022

More

Dispečink

Takstav

Projekt: Takstav ERP
Agentúra: Bold Interactive
Obdobie: 2021 - 2022

Problém

Problém

Spoločnosť Takstav sa venuje prenájmu kontajnerov a preprave stavebnin a strojov. Potrebovala zefektívniť procesy prebiehajúce vo firme, pretože predchádzajúce riešenie bolo spojené s množstvom papierovania a komplikovanou správou zákaziek, zamestnancov a financií.

Sticky Notes
Userflow
Problém

Riešenie

Vytvoriť systém pre digitálnu správu zákaziek, prehľad finančného toku, správu vozidiel, a eliminovať papierové dokumenty. Súčasťou bude taktiež základ pre manažérsku supervíziu práce šoférov.

Mobilná aplikácia

pre šoférov

Dashboard

Úvodná obrazovka
Dashboard obsahuje prehľad dôležitých údajov pre šoféra, aby vedel, čo bude v daný deň robiť, či má dostatok hotovosti a prehľad splnených zákaziek.

Dashboard

Plán práce šoféra
Na obrazovke vidí šofér na mape kde bude v daný deň plniť zákazky a taktiež časový plán jednotlivých zákaziek.

Dashboard

Vyhľadávanie zákazky
Pokiaľ potrebuje násjť detail zákazky, ktorú nemá naplánovanú na daný deň, môže si ju vyhľadať podľa klienta alebo prideleného ID.

Dashboard

Detail zakázky
Detail zákazky obsahuje trasu so všetkými bodmi, ktoré musí šofér navštíviť, aby mohol zákazku splniť. Trasu si môže načítať v GPS navigácií.

Dashboard

Nákupný zoznam
Pokiaľ musí na ceste nakúpiť produkty pre zákazníka, má k dispozícií zoznam s odškrtávaním, aby na nič nezabudol.

Plán práce

Potvrdenie predania zákazky
Pred predaním zákazky musí šofér vyhotoviť fotografiu potvrdzujúcu realizáciu zákazky, vygenerovať dodací list a získať podpis klienta.

Vyhľadávanie

Podpis klienta
Klient podpisuje prevzatie zákazky priamo v aplikácií, čím sa automaticky vygeneruje dodací list a odošle klientovi na e-mail.

Detail zákazky

Štatistiky pre šoféra
Šofér má k dispozícií štatistiku splnených zákaziek, aby mal lepší prehľad o odmenách.

UI

Správa zákaziek

pre dispečerov

Dispečink

Všetky potrebné informácie o zákazkach sleduje dispečer v prostedí dispečinku, kde vidí nové zákazky, ktoré potrebuje naplánovať a taktiež stav prebiehajúcich zákaziek, aby mohol v prípade potreby včas zasiahnúť.

Dispečink
Dispečink
Dispečink

Plánovaní

Dispečer môže naplánovať zákazku priamo na interaktívnej mape, alebo vyplnením formuláru v postrannom panely s detailom zákazky.

Plánovanie
Časový plán

Časový plán

Dispečer môže sledovať plnenie zákaziek a plánovať ich aj pomocou Ganttovho diagramu, ktorý mu poskytne lepší prehľad z pohľadu postupnosti jednotlivých činností v čase.

Časový plán Časový plán