Návrh UX/UI mobilnej aplikácie pre zaznamenávanie priebehu opravy technikom

Projekt:

Mobilná aplikácia pre technika

Agentúra:

Bold Interactive

Obdobie:

2021

Aktia App

Problém

Technik potrebuje rýchlejší spôsob zaznamenávania priebehu opravy, pretože aktuálne riešenie jeho prácu predlžuje a umožňuje mu robiť chybné záznamy.

Riešenie

Aplikácia ktorá umožní technikovi zaznamenať priebeh opravy jednoduchým vyklikaním formuláru s odporúčanými možnostiami..

Detail zakázky a vyhodnotenie rizík Materiál a chladivo Potvrdenie o oprave Rekapitulácia Desktop prehľad zákaziek