Návrh grafických vizuálov pre marketingové kampane na podporu predaja leteniek na lety z letiska Košice

Projekty:

Z košíc do sveta, Lokál cestovateľ

Agentúra:

Promiseo

Obdobie:

2016 - 2018

Print Design Print Design
PPC Banners PPC Banners
citylights citylights
Billboard
Lokál Cestovateľ