Návrh kľučového vizuálu digitálnej kampane na propagáciu Jack Daniel's Black.

Projekt:

Jack Daniel's kľúčový vizuál

Agentúra:

Bold Interactive, Besocial

Obdobie:

2019